top of page
IMG_9056 kopier.jpg
FORENINGEN

BESTYRELSEN 2022

Birthe Hvarre - formand 
Marianne Krøll Møller - kasserer
Lene Lund
Gunvor Thorsen
Niels Erik Jensen
Jesper Lützhøft
Jørgen Carlo Larsen

Suppleanter:
 

Inger Hansen
Esmaralda Dittmer
 

Revisor: Karin Leveaux 
Revisorsuppleant: Solveig Jensen
 

Webredaktør, Facebook og Instagram: Threin Ottossen
Husfotograf: Threin Ottossen

 

Hent foreningens vedtægter her (pdf - åbner nyt vindue)

FRIVILLIG

Vil du være med? Bliv frivillig i huset så kontakt os

- se mere her.

BLIV MEDLEM

I arbejdet for at bevare Richard Winthers hus har vi brug for så stor opbakning som muligt.

 

Ved at blive medlem af foreningen til bevarelse af Richard Winthers hus i Vindeby bidrager du til at sikre husets fremtid som kunst-  og kulturhus.

Derfor denne opfordring til fortsat medlemskab.


Medlemskab koster 150 kr om året.
Beløbet kan indbetales på reg. nr. 0693 konto: 0002415348 og mobilepay: 30610301, men oplysning om at det vedr. kontingent og navn og mailadresse er vigtig!

 

Klik her for at åbne tilmeldingsformularen. Udfyld alle felter så vi kan kontakte dig. Husk at skrive i beskedfeltet, at du ønsker at blive medlem af foreningen.

Skriv også hvis du ønsker at  modtage vores Nyhedsbrev og følge med i foreningens aktiviteter osv..

 

Bemærk:
Det  i vedtægterne anførte konto nr.  til indbetaling af medlemsgebyret er ændret til flg.:

Jyske Bank, reg. 0693 kontonr. 0002415348.

    
GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 28 Juni 2023


Kl. 19.00 i RICHARD WINTHERS HUS I VINDEBY
MARREBÆKSVEJ 6, 4913 HORSLUNDE.

Generalforsamlingen er åben for alle. Kun medlemmer af Foreningen Richard Winters Hus kan
indstille forslag og stemme. Entre er gratis for alle ved dette arrangement.
Tilmelding bedes rette til: leneblik1@gmail.com


Generalforsamling:
DAGSORDEN:
1.    Valg af dirigent

2.    Formandens beretning

3.    Fremlæggelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent

4.    Behandling af indkomne forslag

5.    Valg.
a.    Valg af min. 5 og max. 9 bestyrelsesmedlemmer.
           På valg er: Marianne Møller – ønsker ikke genvalg
             Bestyrelsen foreslår Esmaralda Dittmer            
             Niels Erik Jensen, Lene Lund, Jørgen Carlo Larsen. Alle modtager genvalg
b.    Valg af 2 suppleanter:  Inger C. Hansen – Modtager genvalg

Bestyrelsen foreslår Parul Modha.

6.    Valg af revisor samt revisor suppleant.

Bestyrelsen foreslår Karina Leveaux.
7. Eventuelt.
      
Forslag skal være formanden i hænde 3 uger før.

Vel mødt
Foreningen Richard Winthers Hus
v/ Birthe Hvarre
 

bottom of page