top of page

GENERALFORSAMLING

Generalforsamling 2024

Generalforsamling onsdag d. 8. april 2024
Referatet kan læses her

Generalforsamling 2023
Referat af generalforsamling kan læses her

Generalforsamling 2022 Torsdag d. 28. juni kl. 19 i Richard Winthers Hus i Vindeby, Marrebæksvej 6, 4913 Horslunde. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Mogens Hansen blev valgt som dirigent. Mogens konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 2. Formandens beretning. Birthe Hvarre fremlagde beretningen for det forgange år. 2021 var selvfølgelig påvirket af corona, men det betød også en fremgang i antallet af besøgende, flere end 2000 gæstede huset i 2021. Der var i 2021 flere store artikler i landsdækkende og lokale dagblade/tidsskrifter og det betød en del ”gratis reklame”. Det er lykkedes at skaffe midler til indkøb af flere store værker. RDO-huset har ansøgt flere fonde og Lolland Kommune og har en del midler. Vi kan konstaterede, at folk er ”vilde med stedet” og den gode fortælling om Richards hus lever i høj grad og fortællingen deles på SoMe. Huset har fået opsat 2 varmepumper og forsatsruder, så det er muligt at holde et par rum opvarmet og bestyrelsesmøderne kan holdes i huset. Madpakkehuset i gården er istandsat, dog er det ikke meget benyttet, de besøgende har som oftest spist inden besøget. Beretningen blev godkendt. 3. Fremlæggelse af regnskab, samt fastlæggelse af kontingent Birte Hvarre fremlagde det omdelte regnskab, som viser, at huset har en del midler stående og at ansøgninger i høj grad imødekommes. Generalforsamlingen godkendte regnskabet. Kontingentet foreslås uændret for kommende år. 4. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag er indkommet 5. Valg: a) Valg af min. 5 og max. 9 bestyrelsesmedlemmer På valg er Birthe Hvarre og Gunvor Thorsen Birthe Hvarre og Gunvor Thorsen blev genvalgt og Jørgen Carlo Larsen nyvalgt og indtræder på den ledige plads i bestyrelsen b) Valg af suppleant. Bestyrelsen foreslår Esmeralda og Inger Hansen på suppleantposterne. De blev genvalgt. c) Valg af revisor: Karin Leveaux blev genvalgt Suppleant: Solveig Jensen blev også genvalgt 6. Eventuelt Under eventuelt fortsatte medlemmerne af generalforsamlingen snakken om huset, året som er gået og mulighederne for at udvide åbningstiderne til f.eks. 11.00 – 17.00 i håb om bedre udnyttelse af madpakkehuset? – det kan blive vanskeligt at bemande en udvidet åbningstid, bestyrelsen drøfter videre. Birthe orienterede om det mulige lån af 3 bronzefigurer fra Gl. Holte. Og alle nød den dejlige servering med brød/kaffe/vin Foreningen Richard Winthers hus v/ Birthe Hvarre

Referatet kan hentes her.

Generalforsamling 2021 Dagsorden Referat 16. september 2021 1. Valg af dirigent og referent Mogens Hansen er dirigent og Anne Bendtsen er referent. Generalforsamlingen godkender at den er rykket til 3. kvartal (pga. corona) 2. Formandens beretning Godkendt 3. Fremlæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent Omsætning 399.000 i 2020. Karin Leveaux gennemgik regnskabet. Det blev godkendt 4. Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.: På valg: Marianne Krøl Kirsten Qvist Boysen Lene Lund Valg af to suppleanter til bestyrelsen Revisor og revisorsupleant: Karin Leveaux Solveig Jensen Marianne Krøl Møller genvalgt Kirsten ønsker ikke genvalg, men fortsætter som frivillig. Vi påskynder hendes arbejde de første 11 år i bestyrelsen og glæder os over at hun stadig er i vores midte. I stedet blev valgt: Niels Erik Jensen Lene Lund blev valgt. Inger Hansen er valgt. Jesper Lüttzhøft er valgt Karin Leveaux og Solvej Jensen blev genvalgt 6. Eventuelt

Referatet kan hentes her.

Generalforsamling 2020 d. 23. september 2020 kl. 19 i Richard Winthers Hus Marrebæksvej 6, 4913 Horslunde. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Mogens Hansen er dirigent. Da vi pga. Corona ikke kunne afholde generalforsamlingen i 2. kvartal, vedtog forsamlingen at vi holder den nu. 2. Formandens beretning Blev aflagt. Birthe Hvarre kom bl.a. ind på følgende punkter: Varmepumpe på 1. sal, toilet i kælderen, vægbeklædning i rum på 1. sal. Vi fik 80.000 kr. fra 15. Juni Fonden til samarbejde med unge kunstnere fra Det Kongelige Danske Kunstakademi. Tobias Winther besøgte huset. Der blev afholdt aktiviteter hvor gæsterne lavede kunst af lakrids og bogen Lakrids’mer blev lavet. Politiken skrev om huset og Jim og Githa viste huset på DR1. Vi havde vinteråbning. Modeblade og Nørgaard paa Strøget lavede fotoserier i huset. Information udråbte os til at være blandt de 10 bedste steder at besøge. Vi havde 2238 besøgende. Threin tilføjede at vi på Instagram har 997 følgere. Beretningen blev godkendt. 3. Fremlæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent: Birthe fremlagde regnskabet. Godkendt uden bemærkninger. 4. Behandling af indkomne forslag: Der var ingen forslag. 5. a Valg. Valg af minimum 5 og maksimum 9 bestyrelsesmedlemmer: Inge Chabot genopstiller ikke. På valg er: Birthe Hvarre, Anne Bendtsen, Pia Pape. Bestyrelsen anbefaler, at Susanne Krigslund og Gunvor Thorsen indvælges. Birthe Hvarre, Anne Bendtsen modtog genvalg. Susanne Krigs lund og Gunvor Thorsen blev valgt. 5. b Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: På valg er: Inger Hansen. Bestyrelsen opfordrer til yderligere en suppleant Inger Hansen blev valgt. Niels Erik Jensen blev valgt. 5. c Valg af revisor og revisorsuppleant: På valg er: Karin Leveaux og Solvej Jensen Karin Leveaux og Solvej Jensen blev valgt. 6. Evt. Torsdag d.24/9 kl.17 – 19 i sundhedscenteret i Maribo lægger Lolland kommune op til at der laves et kulturråd. Lene og Kirsten Quist Boysen deltager. Referent Anne Bendtsen

Referatet kan hentes her.

bottom of page